top of page

Newsletter No12-2022: The proud year of Viet Model [VN bên dưới]

Updated: Mar 2, 2023The year 2022 marked a new and proud development milestone of Viet Model. After more than 20 years of affirming our position and reputation in both domestic and international markets, we have officially been presented in Australia with an office located in Melbourne.


In fact, Viet Model's products have reached the international market and have been well received since very early age. That was the time when the architectural modeling industry in Vietnam was still very young. At that time, in the years 2006-2007, our products crossed the sea to reach European markets such as Poland or Dubai in the Middle East region, where has a developed real estate industry.


Through many years of building, developing and completing, each product we brought always has its own unique features, showing the characteristics of each project.


We would like to invite you to enjoy our products in 2022 – a meaningful year of Viet Models – through the video above. We warmly wish you and your company had a year of 2023 with many new successes.


Best regards./.


From Viet Model.

______________________


NĂM 2022 ĐẦY TỰ HÀO CỦA MÔ HÌNH VIỆT


Năm 2022 đánh dấu bước phát triển mới và đầy tự hào của Mô hình Việt. Sau hơn 20 năm khẳng định vị thế và uy tín ở cả thị trường trong nước và quốc tế, chúng tôi đã chính thức hiện diện tại Australia với văn phòng đặt tại thành phố Melbourne.


Thực tế sản phẩm của Mô hình Việt đã tiếp cận thị trường quốc tế và được đón nhận từ khá sớm. Đó là thời điểm mà ngành mô hình kiến trúc tại Việt Nam vẫn còn rất non trẻ. Khi ấy, vào những năm 2006-2007, sản phẩm của chúng tôi đã vượt biển để tới thị trường châu Âu như Ba Lan hay Dubai ở khu vực Trung Đông, nơi có ngành bất động sản phát triển.


Trải qua nhiều năm xây dựng, phát triển và hoàn thiện, mỗi sản phẩm chúng tôi mang tới luôn sở hữu những nét riêng rất độc đáo, thể hiện tính đặc trưng của mỗi dự án.


Kính mời Quý Khách hàng theo dõi hình ảnh sản phẩm của Mô hình Việt trong năm 2022 – một năm đầy ý nghĩa của Mô hình Việt qua video bên trên. Kính chúc Quý Khách hàng – Quý Công ty bước sang năm 2023 với nhiều thành công mới.


Trân trọng./.


Từ Mô hình Việt.
_______________________

Track: Sunrise — Zackross [Audio Library Release]

Music provided by Audio Library Plus

Watch: https://youtu.be/NG2JrJnTbRc

Free Download / Stream: https://alplus.io/sunrise-zackross

30 views1 comment

1 Comment


Thao Phung
Thao Phung
Jan 30, 2023

So proud of what the team has been doing for many years.

Like
bottom of page